• +90 282 673 16 66
  • [email protected]
  • Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad. No:18/B Çorlu/TEKİRDAĞ
Flaş Buhar Sistemi

Flaş Buhar Sistemi

Empotek Flaş Buhar Sistemi

Isı transfer yüzeylerinden buharlaşmaya ısısını veren doymuş buhar, aynı basınçta kondens haline dönüşür ve doymuş su entalpisini içerir. Örneğin 7 bar basınçtaki kondensin entalpisi 721,4 kj/ kg’ dır.

Sıfır bar basınçtaki doymuş suyun entalpisi 419 kj/ kg’ dır. Eğer 7 bar basınçtaki kondens atmosfere yani sıfır basınçta serbest bırakılırsa 721,4 – 419 = 302,4 kj/ kg değerinde bir enerji açığa çıkar. Bu enerji, kondensin bir kısmını buharlaştırır. Bu buhara FLAŞ BUHAR adı verilir.

Sıfır bar buharın buharlaşma entalpisi 2257kj/ kg’ dır. Yukarıdaki örnekteki Flaş Buhar Oranı: 302,4/ 2257 = 0,134’ dür.

Netice olarak 7 bar’ dan, 0 bar basınca boşaltılan kondensin % 13,4’ lük kısmı buharlaşmaktadır. Tablo 1’ de daha düşük basınçlara boşaltılan kondensin flaş buhar oranı verilmektedir.

Flaş Buharın Kullanılma Nedeni

Bir buhar sisteminin verimliliğini yükseltmenin şekillerinden bir de flaş buharın kullanılması, yani flaş buharı kondens suyundan ayırarak daha düşük basınçta kullanarak değerlendirmektir. 9 bar basınçtan 2 bar basınca boşalan bir kondensin Flaş Buhar oranı 0,09’ dur.  

Sistemde 500 kg/ h buhar veya kondens yükü olduğunu varsayarsak elde edilecek flaş buhar miktarı : ( 500 x 9 )/ 100 = 45 kg/ h’ dır.

Flaş buharın kondensten ayrıştırılarak kullanılması demek aynı miktardaki buharın kazanda daha eksik üretilmesi, yani enerji tasarrufu demektir.

Flaş Buharın Elde Edilmesi

Yüksek basınçtaki kazan suyu veya kondensten alçak basınçlı flaş buhar elde etmek için flaş tank kullanılır. Flaş tankın armatürleri şamandıralı tip buhar kapanı, emniyet vanası, basınç gösterge seti ve boşaltma vanasından oluşur. Flaş tankına alttan, tank boyunun 1/ 3 oranında bir mesafede giren yüksek basınç ve hızdaki doymuş haldeki sıvıdan, basınç düşümü dolayısıyla, flaş buhar ortaya çıkar. Sıvı tankın altında toplanırken, buhar üstte toplanır. Tankın üstünden çekilen buharla birlikte sıvı sürüklenmemesi için, tanktaki buhar hızı çok düşük ( 3 m/ s ) olmalıdır. Flaş tank boyutlandırılmasında esas düşünce budur. Düşük ayrılma hızı daha kuru buhar elde edilmesine imkân tanır. Tablo 2’ de tank boyutları ve elde edilebilecek buhar miktarları gösterilmiştir. Altta toplanan düşük basınçlı kondens alttan alınır. Flaş tankları blöften ısı geri kazanmada ve açık devreli buhar sistemlerinde yüksek basınçlı kondensten ısı geri kazanmada kullanılır. Bu tanklarda maksimum tasarım şartı 14 bar basınç ve buna karşı gelen 198 ºC doyma sıcaklığıdır.